Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   Hỏi Đáp EET và Covid  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Công sở
Tổng quan: Cách điền tờ khai thuế dài 2 trang (01/03/2023)

Nghĩa vụ điền vào tờ khai thuế không chỉ là vấn đề của các doanh nhân và những người kinh doanh cá thể, mà trong một số trường hợp còn có cả những người làm công ăn lương. Ngay cả những nhân viên kiếm thêm thu nhập dưới dạng công việc bán thời gian với thu nhập trên giới hạn 10 000 Kč trong năm 2022 sẽ không tránh khỏi việc phải điền vào tờ khai thuế. Dưới đây là cách điền tờ khai thuế như vậy bằng ví dụ thực tế.

Những người lao động, trong ít nhất một tháng của năm ngoái, đã kiếm thêm thu nhập từ một trong các hợp đồng lao động với tổng tiền công hàng tháng cao hơn giới hạn, phải khai thuế cho năm 2022.

Trường hợp trong thời gian ít nhất một tháng của năm trước, người lao động đồng thời nhận được thu nhập từ 2 người sử dụng lao động thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập trước thì không được yêu cầu người sử dụng lao động quyết toán thuế năm mà phải tự khai thuế.

Do lạm phát cao, trên thực tế, sự quan tâm đến các công việc bán thời gian khác nhau của người lao động đã tăng lên vào năm ngoái. Bà Ivanco, một cố vấn thuế cho biết thêm: “Những người nộp thuế chỉ có thu nhập từ việc làm sẽ thực hiện nghĩa vụ đóng thuế của mình bằng cách điền vào tờ khai thuế dài hai trang được đơn giản hóa.

VÍ DỤ:

Ông K đã làm việc trong suốt năm 2022 cho chủ lao động CD theo hợp đồng lao động cổ điển với tổng lương cơ bản hàng tháng là 42 000 Kč, đồng thời kiếm thêm tiền từ chủ lao động MN theo thỏa thuận hoạt động công việc từ tháng Bảy.

Tại nơi làm việc của CD, ông K đã ký một tờ khai thuế và khi tính lương thực hàng tháng, ông đã áp dụng các lợi ích về thuế cho con gái E và con trai T của mình. Tổng tiền lương hàng năm từ người sử dụng lao động CD, bao gồm tiền thù lao, là 527 400 Kč và 10 746 Kč đã được khấu trừ từ các khoản ứng trước thuế của ông K.

Tổng tiền thù lao hàng năm từ hợp đồng lao động với người sử dụng lao động MN tổng cộng là 100 000 Kč và 15 000 Kč đã được trả trước thuế. Bà Ivanco nói: “Ông K có tổng thu nhập hàng năm từ cả hai công ty và tiền thuế tạm ứng đã trả từ cả hai công việc từ giấy chứng nhận thu nhập chịu thuế mà cả hai công ty đưa cho ông.“

Phụ lục thuế

Trong năm, ông K không thể yêu cầu khoản khấu trừ bảo hiểm nhân thọ mà ông gửi 2000 Kč mỗi tháng hoặc khoản khấu trừ thế chấp. Tổng cộng, ông K đã trả 69 880 Kč tiền lãi từ khoản thế chấp mà ông và vợ đã mua căn hộ mà họ đang sống.

Trong tờ khai thuế của mình, ông K vẫn sẽ yêu cầu giảm trừ cho vợ mình, người đã nhận trợ cấp của cha mẹ trong suốt năm 2022 và thu nhập của bản thân không vượt quá 68 000 Kč, vì khoản trợ cấp của cha mẹ không được tính vào giới hạn. Ông cũng sẽ áp dụng giảm học phí cho con gái mình với số tiền tối đa theo luật định cho năm ngoái là 16 200 Kč. Ông K sẽ phải ghi lại yêu cầu đối với tất cả các khoản khấu trừ thuế và giảm thuế bằng chứng nhận phù hợp trên tờ khai thuế.

"Tổng cộng, ông K sẽ có 6 phụ lục trên tờ khai thuế của mình - hai khẳng định thu nhập chịu thuế, khẳng định từ ngân hàng, khẳng định từ công ty hưu trí, bản khai của vợ ông rằng bà không có thu nhập tự xác định ở trên giới hạn và không yêu cầu trợ cấp thuế cho trẻ em, đồng thời có khẳng định của trường mẫu giáo", Ivanco tổng kết.

Trang đầu tiên

Trên trang đầu tiên của tờ khai thuế, ông K điền dữ liệu cơ bản của mình, chẳng hạn như địa chỉ, e-mail, điện thoại - vào nửa đầu của trang. Cho rằng ông K sẽ được tính tiền thuế nộp thừa cho năm 2022, như chúng ta sẽ tính toán sau trong văn bản, ông cũng sẽ điền chi tiết ngân hàng vào bảng để gửi tiền thuế nộp thừa cho năm ngoái. Ivanco cho biết thêm: “Ông K sẽ có hai chữ ký trên trang đầu tiên của tờ khai thuế, một chữ ký cho tờ khai thuế và chữ ký còn lại cho yêu cầu gửi khoản thanh toán thừa vào tài khoản ngân hàng đã chỉ định”.

Căn cứ tính thuế và các mục không chịu thuế

Trong phần hai ở đầu trang bên kia của tờ khai thuế, tổng cơ sở tính thuế từ hoạt động phụ thuộc cho năm 2022. Ở dòng 22 và 24, ông K sẽ nhập tổng tiền lương gộp từ cả hai công việc vào ô số tiền 627 400 Kč (527 400 Kč + 100 000 Kč). Trong phần ba, ông K sẽ liệt kê tất cả các khoản khấu trừ thuế mà ông được hưởng. Nhập số tiền 69 880 Kč vào dòng 26 và 24 000 Kč vào dòng 28. Ông K sẽ giảm cơ sở thuế của mình cho năm 2022 là 93 880 Kč (69 880 Kč + 24 000 Kč), số tiền này sẽ được nhập vào dòng 31. Ở dòng 32, ông K sẽ nhập số tiền 533 500 Kč (627 400 Kč – 93 880 Kč, làm tròn đến hàng trăm Kč gần nhất), tức là cơ sở tính thuế từ dòng 24 giảm bằng tổng số các khoản không chịu thuế ở dòng 31. "Khấu trừ thuế làm giảm cơ sở tính thuế và không tính thuế thu nhập trực tiếp, nhờ các mục không chịu thuế, ông K đã tiết kiệm được 14 082 Kč tiền thuế thu nhập,“ Ivanco tính toán.

Tính thuế và giảm thuế

Đối với năm 2022, hai mức thuế suất được áp dụng tại Séc, mức cao hơn 23%, tuy nhiên, chỉ đối với cơ sở tính thuế trên 1 867 728 Kč. Ông K sẽ đánh thuế thu nhập của mình với thuế suất 15%. Ở dòng 33 và 34, sẽ nhập số tiền là 80 025 Kč (533 500 Kč x 15%). Các khoản tín dụng thuế được khấu trừ từ thuế thu nhập được tính. Tất cả những người nộp thuế đều được hưởng khoản chiết khấu cho người nộp thuế, số tiền là 30 840 Kč cho năm 2022, được điền vào dòng 36. Trong tờ khai thuế của mình, ông K cũng sẽ yêu cầu chiết khấu cho vợ mình với số tiền là 24 840 Kč và lệ phí mẫu giáo với số tiền 16.200 Kč, cho các dòng 37 và 43.

Ông K sẽ giảm tổng số thuế thu nhập được tính là 71 880 Kč (30 840 Kč + 24 840 Kč + 16 200 Kč), nhập số tiền này vào dòng 44. Thuế thu nhập cho năm 2022 sau khi áp dụng các khoản khấu trừ thuế là 8 145 Kč (80 025 Kč – 71 880 Kč), số tiền này nằm ở dòng 45. Ông K cũng sẽ áp dụng trợ cấp thuế cho hai con với số tiền là 37 524 Kč, đồng thời nhập số tiền này vào dòng 46.

Tiền thưởng thuế

Vì lợi ích về thuế cho hai con cao hơn thuế thu nhập được tính toán, ông K được hưởng tiền thưởng thuế với số tiền chênh lệch giữa lợi ích về thuế với số tiền là 37 524 Kč và thuế thu nhập được tính trong số tiền là 8 145 Kč. Ở dòng 49 và 51, ông K sẽ nhập số tiền thưởng thuế là 29 379 Kč (37 524 Kč – 8 145 Kč).

Thanh toán thừa

Tổng cộng từ cả hai công việc, ông K đã trả 25 746 Kč tiền tạm ứng thuế vào năm 2022 (10 746 Kč + 15 000 Kč). Ông trả tiền tạm ứng cao hơn từ hợp đồng lao động vì ông không thể áp dụng bất kỳ khoản khấu trừ thuế nào trong tính toán hàng tháng. Ông K nhập số tiền 25 746 Kč vào dòng 52. Ông K được hưởng ưu đãi thuế với số tiền 29 379 Kč cho năm 2022, vì vậy tổng số tiền thuế nộp thừa là 55 125 Kč (25 746 Kč + 29 379 Kč).

Ông sẽ nhập tổng số tiền thuế nộp thừa vào dòng 55. “Ông K sẽ nhận được khoản thuế nộp thừa cao như vậy cho năm 2022 vì ông đã áp dụng các khoản khấu trừ thuế hàng năm cao, chiết khấu cho vợ và học phí,” Ivanco giải thích.

MP (tổng hợp)

Tin mới:
Kẻ trộm cắp được phát hiện bởi trí tuệ nhân tạo(24/03/2023)
Liên minh giải quyết động lực của những người muốn làm việc ngay cả khi đã nghỉ hưu(22/03/2023)
Ít amiang, ít ung thư. Các quy định và đăng ký mới cũng sẽ bảo vệ Séc(22/03/2023)
Đừng chờ đợi và trả tiền. Bác sĩ moi tiền nghìn từ bệnh nhân(15/03/2023)
Hy vọng cho những người bị ung thư. Từ tháng 4, công ty bảo hiểm sẽ chi trả điều trị tốt hơn(14/03/2023)
Thất nghiệp chững lại trong tháng Hai, vị trí tuyển dụng tăng(08/03/2023)
Gần 760 000 người phải đổi giấy phép lái xe trong năm nay(07/03/2023)
Chính phủ cắt giảm 800 vị trí công chức(07/03/2023)
Việc sửa đổi được cho là để giải quyết việc thiếu chỗ trong nhà cho người già(04/03/2023)
Khi kiểm tra, nhân viên vệ sinh thấy thuốc lá điện tử vượt quá giới hạn nicotin, có nguy cơ quá liều(26/02/2023)
Các tin khác:
Những thay đổi đầu tiên người lái xe sẽ có hiệu lực từ tháng Ba. (26/02/2023)
Năm ngoái, hầu hết mọi người nghỉ hưu trước kể từ khi được thực hiện nó(22/02/2023)
Lương hưu trung bình sẽ tăng trên 20 nghìn Kč (15/02/2023)
Câu hỏi mới dành cho các trường dạy lái xe nhắm vào xe tải, đồng thời đề cập đến vấn đề xe đầu kéo(15/02/2023)
Giáo dục ở Praha đang khủng hoảng sâu sắc. Tình hình không bền vững, có nguy cơ hạn chế(15/02/2023)
Số vụ lừa đảo trên Internet tiếp tục gia tăng. Riêng năm ngoái, người dân thiệt hại hơn 2 tỷ Kč(13/02/2023)
Số học sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học nhiều hơn năm ngoái(09/02/2023)
Người lái xe sẽ trả thêm tiền cho bảo hiểm trong năm nay. Bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tai nạn sẽ đắt hơn(05/02/2023)
Để về hưu muộn hơn. Jurečka chuẩn bị đề xuất(03/02/2023)
Ngay cả những chiếc ô tô có bộ lọc hạt rắn bị hỏng cũng sẽ vượt qua kiểm soát khí thải(23/01/2023)
Có thể đăng ký đổi giấy phép lái xe qua cổng thông tin mới(22/01/2023)
Thiếu hàng trăm nghìn thợ thủ công, Bộ Lao động khởi động dự án đào tạo lại(22/01/2023)
600 000 người ở Séc không có nha sĩ(20/01/2023)
Chính phủ muốn thay đổi hệ thống điểm cho tài xế(03/01/2023)
Quà tặng không phù hợp thường có thể được trả lại hoặc trao đổi trong cửa hàng(27/12/2022)
Người kinh doanh cá thể sẽ trả bao nhiêu cho bảo hiểm y tế vào năm 2023(24/12/2022)
Chính phủ phê duyệt mức tăng 5,2 phần trăm tối thiểu sinh hoạt và mức sống (14/12/2022)
Tiền lương thực tế giảm gần 10%(05/12/2022)
Các bác sĩ Séc thành công trong ca mổ độc đáo. Bệnh nhân có xương từ máy in 3D(04/12/2022)
Kết thúc của thẻ kỹ thuật to (02/12/2022)
Mức sống ở Séc đã giảm, ngang bằng với Slovenia(28/11/2022)
Bức tranh Con ngựa trắng của František Kupka đã được bán với giá 42 triệu korun(28/11/2022)
Lần đầu tiên trong lịch sử, số học sinh tiểu học vượt quá một triệu(24/11/2022)
8 trong 10 người Séc có điện thoại thông minh(23/11/2022)
Phương pháp từ Séc có thể thay đổi nghiên cứu bộ gen toàn cầu(21/11/2022)
Lái xe ngược chiều ngày càng tăng nhưng các biển cảnh báo tiếp theo không được lắp đặt(06/11/2022)
Bộ Nội vụ chuẩn bị thay đổi việc trả tiền nhà ở cho người tị nạn(24/10/2022)
Nhà nước sẽ chỉ giao tiếp với các OSVČ bằng điện tử(22/10/2022)
Việc nghỉ hưu sớm trong năm nay sẽ hiệu quả hơn so với lương hưu thông thường vào năm sau(18/10/2022)
Biển đăng ký xe ô tô có thể được đặt trước(13/10/2022)

Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  Lịch âm
 

  © 2005-2022 Tran Hung Quan
  ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này