Obalov materily - THẮNG VŨ

                             ịa chỉ: Khu A3, TTTM SAPA

                             Praha 4 Libu

                             in thoại: 724 682 617

   

Chuyên cung cấp cc mặt hàng sử dụng một lần

cho qun n nhanh, restaurant, potraviny...

Gi rẻ với số lượng nhỏ, gi rất rẻ với số lượng lớn!!!

1.    Cc loại hộp xốp nhỏ, to, 1 ngn,  2 ngn, 3 ngn:

                              

                                             

2.    ĩa cc loại to, nhỏ, 1 ngn, ĩa 2 ngn, ĩa 3 ngn:

                       

3.    Cốc cà phê, cốc chè, cốc bia: 

                                                

4.    Cc loại nhựa dnh ịnh hình như dao, thìa, dĩa, ống ht:

                                                 

5.    Khay khoai ty, bt nhựa, hộp bạc:

                                            

6. Ti nylon cc mầu, cc cỡ, dạng cuộn tròn, tập, ột lỗ, ti sch tay in hoa, ti ựng quà, ti rc:

                  

                             

7. Cc loại cuộn bng knh, cuộn giấy bạc, dy chun cc cỡ:

                                                                                 

8.    Cc hộp pizza, hộp giấy:

                                                           

     9.    Giấy n, lau tay cc loại:

     

 

10.                       Ti ựng ồ n:

     

11.                       Hành kh:

    

Xin hận hạnh chào n khch hàng!