Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   EET và Hỏi Đáp  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  SMS miễn phí tại Séc
  Lịch âm
  Tra tầu xe tại Praha
  Học tiếng Séc 1
  Học tiếng Séc 2
  Tra vé máy bay
  Tra công về Hamburg
  Tra tầu hỏa
  TV Việt nam online
  TV Séc online
  Tử vi Tướng số
  Chứng khoán
Công sở
Kể từ tháng 1, quy định thanh toán bảo hiểm sẽ thay đổi (01/12/2018)

Năm mới 2019 sẽ mang đến cho những người kinh doanh cá thể (OSVČ) có nghĩa vụ trả tiền tạm ứng về bảo hiểm hưu trí những thay đổi trong thanh toán bảo hiểm. Cả thời hạn thanh toán và số tiền bảo hiểm ốm đau tối thiểu cũng thay đổi. Những thay đổi có được từ việc sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội và trợ cấp chính sách việc làm quốc gia.

Cơ quan bảo hiểm xã hội Séc (ČSSZ) hiện ghi nhận có hơn một triệu người buôn bán cá thể OSVČ, đối với họ kinh doanh vừa là thu nhập chính vừa là doanh thu.

Phí bảo hiểm sẽ được trả trong tháng mà trong đó người OSVČ kinh doanh, không phải trong tháng tiếp theo, ông František Boháček từ ČSSZ cho biết.

Đồng thời, ông khuyến nghị với tất cả các OSVČ những người khác cân nhắc bắt đầu kinh doanh vào năm tới để làm quen với các quy định mới kịp thời. "Bằng cách đó, họ sẽ thiết lập thanh toán trước để trả phí bảo hiểm trước và do đó ngăn chặn có thể mất cả bảo hiểm ốm đau," ông nói thêm.

Ngoài ngày đáo hạn của phí bảo hiểm, cả số tiền phí bảo hiểm tối thiểu cũng thay đổi.

Từ tháng 1 sẽ có thời hạn mới

Tới cuối năm nay áp dụng rằng, các khoản tạm ứng hàng tháng đối với bảo hiểm hưu trí phải trả từ ngày 1 đến 20 ngày của tháng tiếp theo. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc thanh toán bảo hiểm ốm đau. Kể từ tháng 1 năm 2019, tuy nhiên, bạn sẽ cần phải trả tiền đặt cọc về bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm ốm đau trong tháng dương lịch mà bảo hiểm được áp dụng.

Tuy nhiên các doanh nghiệp và người kinh doanh cá thể sẽ có cả tháng để thanh toán, bạn có thể trả bất cứ lúc nào vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng kết thúc tháng dương lịch. Và tiếp tục chú ý ngày đáo hạn được tính là ngày khi thanh toán phí bảo hiểm được ghi nhận vào tài khoản OSSZ, trong đó OSVČ được đăng ký.

Đối với giải quyết tốt các khoản thanh toán bảo hiểm phải tiếp tục ghi số VS mà bạn đã được cấp bởi  OSSZ, sau đó đóng bảo hiểm cho ngân hàng được chỉ định của OSSZ, việc tạm ứng bảo hiểm hưu trí có tài khoản riêng, bảo hiểm ốm đau cũng có tài khoản riêng.

Thanh toán các khoản vào cuối năm như thế nào

Để tránh OSVČ trong tháng 1 năm 2019 phải trả 2 khoản tạm ứng về bảo hiểm hưu trí, điều khoản chuyển tiếp quy định rằng tạm ứng trả vào tháng 1 năm 2019 được coi là tạm ứng cho tháng này.

Khoản tiền tạm ứng cho tháng 12 không phải thanh toán, nhưng chỉ có thể phải thanh toán trong liên quan đến việc tính phí bảo hiểm trong tính toán báo cáo thu chi năm 2018. Tuy nhiên, bạn có thể tự nguyện hoàn trả khoản thanh toán tạm ứng cho tháng 12 thông qua thanh toán được gửi từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, tức là sau khi thanh toán tạm ứng vào tháng 11 năm 2018. Tất nhiên thanh toán muộn hơn là không thể.

Tuy nhiên, điều khoản chuyển tiếp này không áp dụng cho việc thanh toán phí bảo hiểm ốm đau.

Mức bảo hiểm ốm đau hàng tháng tối thiểu sẽ cao hơn

Do cơ sở đánh giá hàng tháng tối thiểu cho bảo hiểm ốm đau trong năm 2019 được thiết lập ở mức 6 nghìn korun, sẽ dẫn tới cả khoản thanh toán bảo hiểm ốm đau hàng tháng tối thiểu trong năm 2019. OSVČ mà tự nguyện đăng ký bảo hiểm y tế sẽ trả 138 korun. Đến cuối năm nay, phải trả bảo hiểm tối thiểu là 115 korun.

Tuy nhiên, để đảm bảo rằng bảo hiểm ốm đau không biến mất vào cuối năm, điều quan trọng là phải trả phí bảo hiểm ốm đau cho tháng 12 năm 2018 trước ngày 21 tháng 1 năm 2019 ít nhất 115 korun và đến cuối tháng 1 sau đó phải trả bảo hiểm cho tháng 1 ít nhất là với số tiền tối thiểu là 138 korun.

Quy định dễ hơn để chấm dứt bảo hiểm ốm đau

Từ năm mới, các quy định khoan dung hơn sẽ được áp dụng, theo đó bảo hiểm ốm đau sẽ tự động hết hạn. Nếu người OSVČ không trả mức phí bảo hiểm ốm đau tối thiểu trong thời hạn thông thường, nhưng sẽ trả nó cho đến cuối tháng tiếp theo sau tháng phải được thanh toán đúng, việc tham gia bảo hiểm ốm đau sẽ tiếp tục và sẽ không bị chấm dứt.

Điều mới này liên quan đến phí bảo hiểm đến hạn vào tháng 1. Ví dụ, nếu một tình huống phát sinh là người trả tiền bảo hiểm vào ngày 31 tháng 1 năm 2019 "trong mức tiền cũ" 115 korun, thì ông vẫn có khả năng thanh toán tới cuối tháng 2, tương ứng trả tiền bảo hiểm ốm đau, nhưng chỉ đến mức tối thiểu là 138 korun và tiếp tục tham gia bảo hiểm ốm đau.

Các khoản tạm ứng tối thiểu hàng tháng đối với bảo hiểm hưu trí sẽ thay đổi

Hàng năm, dẫn tới thay đổi số tiền cơ sở tối thiểu hàng tháng đánh giá cho các khoản tạm ứng về bảo hiểm hưu trí. Tính từ mức lương trung bình, được xác định hàng năm bởi Chính phủ và cho năm 2019 được xác định bởi số tiền 8175 korun.

Tuy nhiên, cơ sở đánh giá hàng tháng mới đã có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 2019 cho những người OSVČ bắt đầu kinh doanh từ năm 2019.

Các khoản tiền tạm ứng tối thiểu hàng tháng cho bảo hiểm hưu trí cho năm 2019 đối với người OSVČ có hoạt động kiếm tiền chính là 2388 korun. Tạm ứng tối thiểu OSVČ phải trả trong năm đầu tiên kinh doanh, và cả OSVČ mà trong tờ khai báo cho thấy các cơ sở đánh giá với số tiền thấp hơn cơ sở đánh giá tối thiểu được xác lập.

Các khoản tiền tạm ứng tối thiểu hàng tháng cho bảo hiểm hưu trí cho năm 2019 ở OSVČ thực hiện các hoạt động lao động kiếm tiền phụ sẽ là 955 korun, tương ứng với cơ sở đánh giá ở mức 3270 korun. Khoản tiền quyết định trong năm 2018, theo đó quy định trách nhiệm đối với "OSVČ thứ cấp" để trả tiền tạm ứng bảo hiểm hưu trí trong năm 2019 là 71 950 korun.

Nếu OSVČ trả tạm ứng bảo hiểm trong năm 2018 với số tiền tối thiểu thì họ có thể trả tạm ứng ở mức đó cả trong năm 2019, cho đến tháng nộp tờ khai thu chi năm 2018.

Tạm ứng bảo hiểm năm 2019 được tính trên cơ sở tờ khai này sẽ ở trong mức tiền mới để trả mới từ tháng tiếp theo sau tháng mà trong đó có hay nên có nộp bản khai OSVČ. Tuy nhiên, nếu từ bản khai cho năm 2018 có được tiền tạm ứng mà thấp hơn so với giai đoạn trước, sau đó mức tiền mới sẽ trả lại trong tháng nộp tờ khai.

HP (tổng hợp)

Tin mới:
Bộ Ngoại giao Séc ghi nhận số lượng kỷ lục đơn xin thị thực(15/08/2019)
Tài xế xe camion có thể không bị cấm lái xe vào cuối tuần trong suốt mùa hè(13/08/2019)
Trong quý 2 năm nay, có 1328 người sống bất hợp pháp ở Séc bị bắt(25/07/2019)
Hạ viện Séc thông qua việc tăng một số loại thuế(11/07/2019)
Quân đội Séc đang già đi, họ tìm những người lính trẻ trên mạng(08/07/2019)
Tổng thống Zeman ký bổ sung luật ngoại kiều cho phép trục xuất nhanh người nước ngoài phạm tội(06/07/2019)
Số người nước ngoài tăng ở Séc(06/07/2019)
Các nghị sĩ thông qua trục xuất nhanh hơn những người nước ngoài bị kết án(18/06/2019)
Ban lãnh đạo Praha vẫn không từ bỏ ý tưởng làm cho tất cả các điểm dừng xe buýt là điểm dừng phải thông báo(14/06/2019)
Các nước EU đã đồng ý về hầu hết các quy tắc cho việc trả lại người di cư (09/06/2019)
Các tin khác:
Chính phủ Séc thông qua cho nhiều người Ukraine hơn tới Séc làm việc (04/06/2019)
Người nước ngoài ở Séc gây ra hàng ngàn vụ tai nạn giao thông mà không bị trừng phạt(31/05/2019)
Thiếu 1800 giáo viên trong các trường học(29/05/2019)
Thuế rượu mạnh, thuốc lá và cờ bạc sẽ tăng(27/05/2019)
Không cấp hóa đơn EET mua bánh ngọt bị phạt 11 ngàn korun(24/05/2019)
Tới cuối tháng 4, ở Séc có 571 214 người nước ngoài có cư trú hợp pháp(24/05/2019)
Năm nay, hơn 6 nghìn tài xế ở Séc bỏ chạy khi gây tai nạn (23/05/2019)
Kiểm tra lao động ở nhà máy sứ Thun 1794. Những người làm việc bất hợp pháp sẽ bị trục xuất(23/05/2019)
Hệ thống đăng ký lịch hẹn để nộp hồ sơ xin cấp thẻ lao động(23/05/2019)
Những quy tắc mới áp dụng cho việc đặt lịch hẹn nộp đơn giấy phép cư trú theo mục đích đoàn tụ gia đình và du học tại Ch Séc(23/05/2019)
Thuốc lá mới phải có mã đặc biệt(21/05/2019)
Praha có 2000 căn hộ thành phố còn trống(20/05/2019)
Thuốc lá đắt thêm 13 korun, chai rượu thêm 9 korun(16/05/2019)
ANO đang chuẩn bị luật hợp pháp hóa cái chết êm dịu mà được hầu hết các y tá và bác sĩ ủng hộ(16/05/2019)
Năm nay, 141 tài xế đi ngược chiều(11/05/2019)
Số người thất nghiệp là thấp nhất trong 22 năm qua(10/05/2019)
Đại diện pháp lý sẽ phải trả nợ cho trẻ em bị tịch biên(07/05/2019)
Chỉ còn vài ngày để nộp báo cáo thu chi(25/04/2019)
Mức lương trung bình của các bác sĩ tại các bệnh viện nhà nước trong năm ngoái vượt quá 85 000 korun(25/04/2019)
Tại Séc, gia tăng đáng kể số người nước ngoài làm việc bất hợp pháp (25/04/2019)
1372 người di cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại Séc trong năm nay, số lượng họ quá cảnh qua Séc đang gia tăng(18/04/2019)
Hoãn thực hiện thuế cho doanh nhân nhỏ, có thể bắt đầu trong năm 2020(14/04/2019)
Hôn nhân như ngành kinh doanh: Người Séc kết hôn với những người di cư bị trục xuất(09/04/2019)
ODS đề xuất nồng độ rượu bia đến 0,5 phần nghìn vẫn được phép lái xe (05/04/2019)
Đo tốc độ xe trong chiến dịch Speed Marathon trên toàn châu Âu(04/04/2019)
Người nghỉ hưu sẽ nhận thêm 900 korun(01/04/2019)
Bộ tài chính chuẩn bị tăng tiếp giá thuốc lá(30/03/2019)
Hiệp hội thương mại truyền thống Séc: Các cửa hàng thực phẩm Việt Nam đè bẹp thương nhân Séc? (29/03/2019)
Hiện một nửa dân chúng đã nộp tờ khai thuế. Họ chỉ còn một tuần để nộp (25/03/2019)
Chuẩn bị trừng phạt tài xế cao tuổi mà không qua kiểm tra sức khỏe(25/03/2019)
Người nước ngoài gian lận khi thi lấy bằng lái xe (22/03/2019)
Khi xử phạt người nước ngoài phải có phiên dịch(20/03/2019)
Ở tất cả các bến xe buýt ở Praha, xe sẽ dừng khi có thông báo từ hành khách.(19/03/2019)
Hệ thống độc đáo của Séc phát hiện tin giả làm mê hoặc người Anh và Mỹ (15/03/2019)
Hạ viện thông qua trục xuất nhanh hơn những người nước ngoài bị kết án nhiều lần(13/03/2019)
Các cửa hàng lớn sẽ được mở cửa vào các ngày lễ? Còn phải chờ Thượng viện thông qua và Tổng thống ký(09/03/2019)
Các con nợ sẽ có cái nhìn tốt hơn về nợ nần của mình (03/03/2019)
Thuế kỹ thuật số và ngân hàng?(26/02/2019)
Thời hạn nộp tờ khai thuế dần đến. Hạn chót là ngày 1 tháng 4(25/02/2019)
Biển báo "Dừng lại, bạn đang đi ngược chiều" sẽ có trên xa lộ vào tháng 6(22/02/2019)
Tăng giá thư ra nước ngoài và cả phiếu thanh toán qua bưu điện(22/02/2019)
Phong trào ANO chuẩn bị những cái mới cho người kinh doanh cá thể(04/02/2019)
Đảng cướp biển: Thành lập công ty mới trong vòng một ngày qua internet(01/02/2019)
Phong trào ANO: Doanh nhân nhỏ có thể trả thuế và các khoản trích nộp bằng số tiền cố định(26/01/2019)
Sau một năm ở Séc có thêm 13 000 doanh nhân(19/01/2019)
Nhà hàng thường „quên“ thay dầu chiên(17/01/2019)
Hơn một phần mười người lao động ở Séc là người nước ngoài(10/01/2019)
Hệ thống phạt điểm vi phạm luật giao thông mới đối với tài xế sẽ cứng rắn hơn(09/01/2019)
Số lượng công chức đã tăng trở lại vào năm ngoái, 634 700 người sống từ ngân sách(01/01/2019)
Có thể loại bỏ xe trên đường mà hết hạn kỹ thuật 6 tháng(18/12/2018)

 
© 2005-2019 Tran Hung Quan
® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này