Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   EET và Hỏi Đáp  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  SMS miễn phí tại Séc
  Lịch âm
  Tra tầu xe tại Praha
  Học tiếng Séc 1
  Học tiếng Séc 2
  Tra vé máy bay
  Tra công về Hamburg
  Tra tầu hỏa
  TV Việt nam online
  TV Séc online
  Tử vi Tướng số
  Chứng khoán

Sự kiện
Kể từ tháng 1, quy định thanh toán bảo hiểm sẽ thay đổi
Kể từ khi thực hiện EET đã có 13 000 trường hợp bị phạt, cao nhất là 400 nghìn korun
Số lượng người nước ngoài từ các nước phát triển quan tâm đến công việc tại Séc đang tăng lên
Nhà nước chi 463 triệu korun cho việc giảm giá vé tàu xe cho sinh viên và người về hưu từ tháng 9
Séc chuyển việc quyết định cấp visa lao động về nước
Chuẩn bị giảm nhẹ EET đối với các doanh nghiệp nhỏ
Công sở
Kể từ tháng 1, quy định thanh toán bảo hiểm sẽ thay đổi (01/12/2018)

Năm mới 2019 sẽ mang đến cho những người kinh doanh cá thể (OSVČ) có nghĩa vụ trả tiền tạm ứng về bảo hiểm hưu trí những thay đổi trong thanh toán bảo hiểm. Cả thời hạn thanh toán và số tiền bảo hiểm ốm đau tối thiểu cũng thay đổi. Những thay đổi có được từ việc sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội và trợ cấp chính sách việc làm quốc gia.

Cơ quan bảo hiểm xã hội Séc (ČSSZ) hiện ghi nhận có hơn một triệu người buôn bán cá thể OSVČ, đối với họ kinh doanh vừa là thu nhập chính vừa là doanh thu.

Phí bảo hiểm sẽ được trả trong tháng mà trong đó người OSVČ kinh doanh, không phải trong tháng tiếp theo, ông František Boháček từ ČSSZ cho biết.

Đồng thời, ông khuyến nghị với tất cả các OSVČ những người khác cân nhắc bắt đầu kinh doanh vào năm tới để làm quen với các quy định mới kịp thời. "Bằng cách đó, họ sẽ thiết lập thanh toán trước để trả phí bảo hiểm trước và do đó ngăn chặn có thể mất cả bảo hiểm ốm đau," ông nói thêm.

Ngoài ngày đáo hạn của phí bảo hiểm, cả số tiền phí bảo hiểm tối thiểu cũng thay đổi.

Từ tháng 1 sẽ có thời hạn mới

Tới cuối năm nay áp dụng rằng, các khoản tạm ứng hàng tháng đối với bảo hiểm hưu trí phải trả từ ngày 1 đến 20 ngày của tháng tiếp theo. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc thanh toán bảo hiểm ốm đau. Kể từ tháng 1 năm 2019, tuy nhiên, bạn sẽ cần phải trả tiền đặt cọc về bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm ốm đau trong tháng dương lịch mà bảo hiểm được áp dụng.

Tuy nhiên các doanh nghiệp và người kinh doanh cá thể sẽ có cả tháng để thanh toán, bạn có thể trả bất cứ lúc nào vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng kết thúc tháng dương lịch. Và tiếp tục chú ý ngày đáo hạn được tính là ngày khi thanh toán phí bảo hiểm được ghi nhận vào tài khoản OSSZ, trong đó OSVČ được đăng ký.

Đối với giải quyết tốt các khoản thanh toán bảo hiểm phải tiếp tục ghi số VS mà bạn đã được cấp bởi  OSSZ, sau đó đóng bảo hiểm cho ngân hàng được chỉ định của OSSZ, việc tạm ứng bảo hiểm hưu trí có tài khoản riêng, bảo hiểm ốm đau cũng có tài khoản riêng.

Thanh toán các khoản vào cuối năm như thế nào

Để tránh OSVČ trong tháng 1 năm 2019 phải trả 2 khoản tạm ứng về bảo hiểm hưu trí, điều khoản chuyển tiếp quy định rằng tạm ứng trả vào tháng 1 năm 2019 được coi là tạm ứng cho tháng này.

Khoản tiền tạm ứng cho tháng 12 không phải thanh toán, nhưng chỉ có thể phải thanh toán trong liên quan đến việc tính phí bảo hiểm trong tính toán báo cáo thu chi năm 2018. Tuy nhiên, bạn có thể tự nguyện hoàn trả khoản thanh toán tạm ứng cho tháng 12 thông qua thanh toán được gửi từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, tức là sau khi thanh toán tạm ứng vào tháng 11 năm 2018. Tất nhiên thanh toán muộn hơn là không thể.

Tuy nhiên, điều khoản chuyển tiếp này không áp dụng cho việc thanh toán phí bảo hiểm ốm đau.

Mức bảo hiểm ốm đau hàng tháng tối thiểu sẽ cao hơn

Do cơ sở đánh giá hàng tháng tối thiểu cho bảo hiểm ốm đau trong năm 2019 được thiết lập ở mức 6 nghìn korun, sẽ dẫn tới cả khoản thanh toán bảo hiểm ốm đau hàng tháng tối thiểu trong năm 2019. OSVČ mà tự nguyện đăng ký bảo hiểm y tế sẽ trả 138 korun. Đến cuối năm nay, phải trả bảo hiểm tối thiểu là 115 korun.

Tuy nhiên, để đảm bảo rằng bảo hiểm ốm đau không biến mất vào cuối năm, điều quan trọng là phải trả phí bảo hiểm ốm đau cho tháng 12 năm 2018 trước ngày 21 tháng 1 năm 2019 ít nhất 115 korun và đến cuối tháng 1 sau đó phải trả bảo hiểm cho tháng 1 ít nhất là với số tiền tối thiểu là 138 korun.

Quy định dễ hơn để chấm dứt bảo hiểm ốm đau

Từ năm mới, các quy định khoan dung hơn sẽ được áp dụng, theo đó bảo hiểm ốm đau sẽ tự động hết hạn. Nếu người OSVČ không trả mức phí bảo hiểm ốm đau tối thiểu trong thời hạn thông thường, nhưng sẽ trả nó cho đến cuối tháng tiếp theo sau tháng phải được thanh toán đúng, việc tham gia bảo hiểm ốm đau sẽ tiếp tục và sẽ không bị chấm dứt.

Điều mới này liên quan đến phí bảo hiểm đến hạn vào tháng 1. Ví dụ, nếu một tình huống phát sinh là người trả tiền bảo hiểm vào ngày 31 tháng 1 năm 2019 "trong mức tiền cũ" 115 korun, thì ông vẫn có khả năng thanh toán tới cuối tháng 2, tương ứng trả tiền bảo hiểm ốm đau, nhưng chỉ đến mức tối thiểu là 138 korun và tiếp tục tham gia bảo hiểm ốm đau.

Các khoản tạm ứng tối thiểu hàng tháng đối với bảo hiểm hưu trí sẽ thay đổi

Hàng năm, dẫn tới thay đổi số tiền cơ sở tối thiểu hàng tháng đánh giá cho các khoản tạm ứng về bảo hiểm hưu trí. Tính từ mức lương trung bình, được xác định hàng năm bởi Chính phủ và cho năm 2019 được xác định bởi số tiền 8175 korun.

Tuy nhiên, cơ sở đánh giá hàng tháng mới đã có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 2019 cho những người OSVČ bắt đầu kinh doanh từ năm 2019.

Các khoản tiền tạm ứng tối thiểu hàng tháng cho bảo hiểm hưu trí cho năm 2019 đối với người OSVČ có hoạt động kiếm tiền chính là 2388 korun. Tạm ứng tối thiểu OSVČ phải trả trong năm đầu tiên kinh doanh, và cả OSVČ mà trong tờ khai báo cho thấy các cơ sở đánh giá với số tiền thấp hơn cơ sở đánh giá tối thiểu được xác lập.

Các khoản tiền tạm ứng tối thiểu hàng tháng cho bảo hiểm hưu trí cho năm 2019 ở OSVČ thực hiện các hoạt động lao động kiếm tiền phụ sẽ là 955 korun, tương ứng với cơ sở đánh giá ở mức 3270 korun. Khoản tiền quyết định trong năm 2018, theo đó quy định trách nhiệm đối với "OSVČ thứ cấp" để trả tiền tạm ứng bảo hiểm hưu trí trong năm 2019 là 71 950 korun.

Nếu OSVČ trả tạm ứng bảo hiểm trong năm 2018 với số tiền tối thiểu thì họ có thể trả tạm ứng ở mức đó cả trong năm 2019, cho đến tháng nộp tờ khai thu chi năm 2018.

Tạm ứng bảo hiểm năm 2019 được tính trên cơ sở tờ khai này sẽ ở trong mức tiền mới để trả mới từ tháng tiếp theo sau tháng mà trong đó có hay nên có nộp bản khai OSVČ. Tuy nhiên, nếu từ bản khai cho năm 2018 có được tiền tạm ứng mà thấp hơn so với giai đoạn trước, sau đó mức tiền mới sẽ trả lại trong tháng nộp tờ khai.

HP (tổng hợp)

Tin mới:
Kể từ khi thực hiện EET đã có 13 000 trường hợp bị phạt, cao nhất là 400 nghìn korun(29/11/2018)
Số lượng người nước ngoài từ các nước phát triển quan tâm đến công việc tại Séc đang tăng lên(27/11/2018)
Năm thứ 3, Praha 11 thực hiện dự án Hội nhập người nước ngoài(23/11/2018)
Còn 140 ngàn tài xế phải đổi bằng lái xe trong năm nay(07/11/2018)
Tài xế sẽ xác định được số điểm bị phạt do vi phạm giao thông trên mạng(07/11/2018)
Ký hiệu bia sẽ thay đổi cơ bản (02/11/2018)
Các công ty Séc thiếu nửa triệu lao động(16/10/2018)
Các cửa hàng bán buôn có thể mở cửa vào các ngày lễ (12/09/2018)
Tài xế có thể phải kiểm tra mắt khi đổi bằng lái xe(12/09/2018)
Tăng lương cho một số nhân viên nhà nước thêm tới 15 phần trăm(01/09/2018)
Các tin khác:
Cảnh sát vùng Nam Séc có máy phát hiện giấy tờ giả (20/07/2018)
Từ tháng 10, các tài xế Uber phải thực hiện EET (13/07/2018)
Luật cấm biểu tình trước Hạ viện(13/07/2018)
Ngân sách năm 2019 sẽ thâm thụt 50 tỉ korun(20/06/2018)
Mặc lệnh cấm hút thuốc, số lượng quán không giảm mà tăng(15/06/2018)
Người Séc đứng đầu sở hữu các công ty nước ngoài ở Slovakia(05/06/2018)
Hạ việc Séc bác bỏ đề xuất nới lỏng lệnh cấm hút thuốc lá(30/05/2018)
Giá bảo hiểm xe ô tô bắt buộc tùy theo từng khu vực. Cao nhất ở Praha, thấp nhất là ở Jihlava(28/05/2018)
22 phần trăm trượt môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp (21/05/2018)
390 người nước ngoài xin tị nạn tại Séc trong quý 1(03/05/2018)
Séc đang trở thành nước quá cảnh của làn sóng người nhập cư tới Đức đang gia tăng(02/05/2018)
Sinh viên và người cao tuổi đi tầu hỏa miễn phí?(14/03/2018)
Sinh viên và người nghỉ hưu được giảm 75% tiền vé tầu xe(13/03/2018)
Séc gửi lương hưu tới 88 nước trên thế giới(07/03/2018)
1/5 các doanh nghiệp Việt Nam không sử dụng EET. Vấn đề chủ yếu ở các thành phố lớn(08/02/2018)
Hãy dán tem xa lộ năm 2018, những người đầu tiên đã bị phạt(02/02/2018)
Tòa thị chính Praha: Hàng ngàn tài xế nhận được giấy phạt lạ (20/01/2018)
Trong lưu thông có khoảng 600 tỉ korun tiền xu và tiền giấy(14/01/2018)
Tịch thu bằng lái một năm nếu chạy quá tốc độ(12/01/2018)
¼ triệu người có bằng lái quá hạn(05/01/2018)
Năm mới: Thay đổi tiền cho cha mẹ nuôi con và tăng cả tiền trợ cấp cho trẻ(31/12/2017)
Lốp đông là bắt buộc khi trời có tuyết và băng giá(01/11/2017)
Xổ số hóa đơn(19/09/2017)
Gần triệu giấy phép kinh doanh ở Séc không hoạt động(16/08/2017)
Bộ Tư pháp phản hồi về Nghị quyết số 58/NQ-CP(13/07/2017)
Con đường có cư trú nhanh ở Séc: Hãy đầu tư khoảng 70 triệu và tạo việc làm cho 20 người(07/07/2017)
Cấm hút thuốc lá trong các quán, tuy nhiên tới tháng 8 các quán sẽ bị phạt nếu vi phạm(31/05/2017)
Từ tháng 6, có thể đăng ký xe ở bất cứ ủy ban làng nào có chức năng mở rộng(24/05/2017)
Luật chống thuốc lá sẽ thắt chặt việc bán thuốc lá và cả rượu trên mạng(12/05/2017)
Các nghị sĩ thắt chặt luật ngoại kiều(08/04/2017)
Thực hiện cấp thẻ công dân gắn chip điện tử trên quy mô lớn (08/04/2017)
Kết quả xét đơn giấy phép cư trú, gia hạn cư trú tới 3.04.2017(04/04/2017)
Kết quả xét đơn giấy phép cư trú, gia hạn cư trú tới 27.03.2017(04/04/2017)
Từ năm tới có thể lấy bằng lái xe ở cả nơi không có địa chỉ thường trú(30/03/2017)
Còn hai ngày để nộp bản khai thuế năm 2016(29/03/2017)
Kết quả xét đơn giấy phép cư trú, gia hạn cư trú tới 20.03.2017(23/03/2017)
Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ tháng 3.2017(17/03/2017)
Kết quả xét đơn giấy phép cư trú, gia hạn cư trú tới 13.03.2017(17/03/2017)
Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 1.3.2017 đến 7.3.2017(09/03/2017)
Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ trong tháng 2(09/03/2017)
Kết quả xét đơn giấy phép cư trú, gia hạn cư trú tới 06.03.2017(06/03/2017)
Kết quả xét đơn giấy phép cư trú, gia hạn cư trú tới 27.2.2017(06/03/2017)
Kết quả xét đơn giấy phép cư trú, gia hạn cư trú tới 13.2.2017(06/03/2017)
Từ tháng 6 sang tên chủ xe sẽ đơn giản hơn(16/02/2017)
Kết quả xét đơn giấy phép cư trú, gia hạn cư trú tới 6.2.2017(08/02/2017)
Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 24.1.2017 đến 30.1.2017(01/02/2017)
Kết quả xét đơn giấy phép cư trú, gia hạn cư trú tới 30.1.2017(01/02/2017)
Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 16.1.2017 đến 23.1.2017(25/01/2017)
Thông báo của phòng BHXH từ 16.1.2017 đến 23.1.2017(25/01/2017)
Kết quả xét đơn giấy phép cư trú, gia hạn cư trú tới 23.1.2017(25/01/2017)

            Tiêu điểm
Người bị thương trong tai nạn giao thông thường không biết họ có quyền đòi bồi thường như thế nào.
Lập Đông họa mi lên phố
Hàng loạt thay đổi có hiệu lực đối với người lái xe từ tháng 10
Tiền đặt cọc bảo hiểm xã hội tối thiểu sẽ tăng thêm hàng tháng 199 korun
Việt kiều về nước và nỗi lo quà cáp
Những ngày cuối cùng của anh Ivo
 
© 2005-2018 Tran Hung Quan
® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này