Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   EET và Hỏi Đáp  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  SMS miễn phí tại Séc
  Lịch âm
  Tra tầu xe tại Praha
  Học tiếng Séc 1
  Học tiếng Séc 2
  Tra vé máy bay
  Tra công về Hamburg
  Tra tầu hỏa
  TV Việt nam online
  TV Séc online
  Tử vi Tướng số
  Chứng khoán

Công sở
Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ trong tháng 2 (09/03/2017)

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật trong tháng 2.

Họ tên

Ngày sinh

Địa chỉ

Việc

Nơi giải quyết:Phòng di trú, bộ nội vụ tại địa chỉ

Ngày đăng

MAC Bien Thuy

19.12.1981

Jana Přibíka 951/11, 190 00 Praha 9

Hủy địa chỉ cư trú

Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

1.2.2017

TRAN Thi Len

1.5.1962

Davídkova 684/54, 182 00 Praha 8

Hủy địa chỉ cư trú

Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

1.2.2017

BUI THI DIEU LINH

1.2.1988

Janouška 889/36, 198 00 Praha 9 – Černý most

Giấy triệu tập tới thẩm vấn

Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6

3.2.2017

LUONG Thi Bich

1978

Horní 1135, 357 35 Chodov

Quyết định chỉ định người giám hộ

Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary

6.2.2017

NGUYEN Thanh Son

2006

Horní 1135, 357 35 Chodov

Quyết định chỉ định người giám hộ

Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary

6.2.2017

NGUYEN Thi Dao

15.1.1975

Štramberská 384/68, 742 21 Kopřivnice

Thông báo thi hành các thủ tục hành chính

Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek

6.2.2017

BUI Thi Huong Quynh

4.10.1985

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

DANG Nguyen Duc Tai

8.11.2011

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

DANG Thi Loan

11.9.1972

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

DO Duc Hueu

26.6.2001

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

DO Duc Huy

28.5.2000

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

DO Hung Cuong

27.10.2009

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

DO Van Thuong

9.3.1962

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

LE Dac Van

4.9.1974

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

LUONG Van Tuynh

20.7.1968

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Bich Thuy

28.2.1986

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Danh Thuong

29.1.1984

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Duc Dung

10.3.1982

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Duc Khoi

12.12.2009

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Duy Thang

10.9.1972

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN PhuongLinh

6.9.2005

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Quang Hao

1.10.1975

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Quang Hieu

18.8.1979

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Thi Hanh

21.4.1974

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Tuan Duc

27.7.1968

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Van Duc

7.1.1985

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Van Chung

16.4.1981

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Van Tan

3.10.1961

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

NGUYEN Van Thong

20.5.1984

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

TRAI Van Son

23.5.1970

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

TRAN Thi Thu Hien

16.10.1988

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

TRAN Thi Kim Lien

25.5.1954

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

TRAN Thi Thu Trang

5.9.1978

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

TRAN Van Hien

2.5.1964

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

10.2.2017

HOANG Van Kiet

6.10.1966

Komenského náměstí 865, 440 01 Louny

Xét đơn hủy địa chỉ cư trú

Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov

10.2.2017

TRINH Thu Trang

19.6.1988

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

Hủy địa chỉ cư trú

Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10

10.2.2017

NGUYEN THI Khai

28.1.1957

Revoluční náměstí 391, 751 03 Brodek u Přerova

( ko đăng nội dung)

Přerov, U Výstaviště 3183/18

13.2.2017

NGUYEN VAN Than

2.3.1955

Revoluční náměstí 391, 751 03 Brodek u Přerova

( ko đăng nội dung)

Přerov, U Výstaviště 3183/18

13.2.2017

DO Minh Thuan

5.10.1955

Prezidenta Beneše 451, 289 03 Městec Králové

Hủy địa chỉ cư trú

Hornická 642, 284 01 Kutná Hora

14.2.2017

LE Viet Hung

15.8.1959

Míru 40, 289 03 Městec Králové

Hủy địa chỉ cư trú

Hornická 642, 284 01 Kutná Hora

14.2.2017

NGUYEN Anh Tuan

13.2.1973

Revoluční 647, 281 51 Velký Osek

Hủy địa chỉ cư trú

Hornická 642, 284 01 Kutná Hora

14.2.2017

NGUYEN Ha Dung

2.2.2006

Revoluční 647, 281 51 Velký Osek

Hủy địa chỉ cư trú

Hornická 642, 284 01 Kutná Hora

14.2.2017

NGUYEN Ha Kieu Anh

23.7.2008

Revoluční 647, 281 51 Velký Osek

Hủy địa chỉ cư trú

Hornická 642, 284 01 Kutná Hora

14.2.2017

NGUYEN Ha Quang Phát

9.9.2009

Revoluční 647, 281 51 Velký Osek

Hủy địa chỉ cư trú

Hornická 642, 284 01 Kutná Hora

14.2.2017

HO Van Hoi

10.8.1961

Uzavřená č. 1093/6, Ostrava - Vítkovice

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

14.2.2017

NGUYEN Thi Diu

16.8.1990

Horymírova č. 2951/20, Ostrava - Zábřeh

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

14.2.2017

NGUYEN Van Ky

25.5.1969

Lechowiczova č. 2835/31, Ostrava – Moravská Ostrava

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

14.2.2017

NGUYEN THI THU Hoai

24.12.1965

Rytířova 812/21, 143 00 Praha 4 - Kamýk

Xét đơn hủy địa chỉ cư trú

Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

14.2.2017

NGUYEN THI THANH Huyen

10.9.1987

Baarova 811/47, 140 00 Praha 4 - Michle

Xét đơn hủy địa chỉ cư trú

Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

14.2.2017

TRAN Dinh Duyet

4.4.1979

Koleč 4, 273 29 Koleč

Xét đơn hủy địa chỉ cư trú

Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

14.2.2017

VU Huu Nghia

20.12.1979

Rytířova 812/21, 143 00 Praha 4 - Kamýk

Xét đơn hủy địa chỉ cư trú

Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

14.2.2017

VO DINH Khang

30.6.1962

Rýdlova 670/11, 251 01 Říčany

Xét đơn hủy địa chỉ cư trú

Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

14.2.2017

NGUYEN Ngoc Toan

1971

Rokycanská 1063/26, Plzeň

Hủy địa chỉ cư trú

Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň

15.2.2017

NGUYEN Nina

2014

Prokopa Velikého 100, Domažlice

Hủy địa chỉ cư trú

Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň

15.2.2017

NGUYEN Thi Minh Hien

1985

Prokopa Velikého 100, Domažlice

Hủy địa chỉ cư trú

Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň

15.2.2017

NGUYEN XUAN Ngoc

3.4.1961

Dlouhá 594/44, 669 04 Znojmo,

Hủy địa chỉ cư trú

Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno

16.2.2017

LE Sy Hao

1993

Plzeňská 641, 339 01 Klatovy

Xét đơn xin thẻ lao động

Dragounská 130, 339 01 Klatovy

16.2.2017

NGUYEN VAN Phuc

1.1.1966

Na Vysluní 751, 285 22 Zruč nad Sázavou

Xét đơn hủy địa chỉ cư trú

Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

16.2.2017

VU Ba Tuan

13.1.1987

Smíchov Lidická 743/16, 150 00 Praha 5

Xét đơn gia hạn dlouhodoby

Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

16.2.2017

NGUYEN Cong Bang

6.11.1972

Lechowiczova č. 2835/31, Ostrava – Moravská Ostrava

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

17.2.2017

NGUYEN Quoc Thanh

8.8.1969

Lechowiczova č. 2835/31, Ostrava – Moravská Ostrava

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

17.2.2017

NGUYEN The Truyen

13.5.1962

Úvozní č. 1258/15, Ostrava - Radvanice

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

17.2.2017

NGUYEN Thi Thanh Truyen

17.10.1972

Lechowiczova č. 2835/31, Ostrava – Moravská Ostrava

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

17.2.2017

NGUYEN Thi Hanh

21.04.1991

Liptovská č. 959/20, Opava - Kylešovice

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

18.2.2017

NGUYEN Thi Bich,

5.12.1984

Antonína Sovy č. 1242/4, Opava - Kateřinky

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

18.2.2017

NGUYEN Huu Cong

3.2.1984

Úvozní č. 1258/15, Ostrava - Radvanice

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

18.2.2017

PHAM The Hong

21.1.1975

Jugoslávská č. 2844/49, Ostrava - Zábřeh

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

18.2.2017

NGUYEN Van Nha

8.2.1961

Nezvalovo nám. č. 847/5, Ostrava - Poruba

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

18.2.2017

NGUYEN Thi Truong Thanh

12.4.1977

Lechowiczova č. 2835/31, Ostrava – Moravská Ostrava

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

18.2.2017

KIM Thi Chung

10.1.1970

Vyhlídalova č. 249/35, Ostrava - Heřmanice

Hủy địa chỉ cư trú

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

21.2.2012

NGUYEN Minh Ny

5.11.1987

1. máje 763, Kaplice, 382 41

Xét đơn hủy địa chỉ cư trú

Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec

22.2.2017

VU Van Bang

1968

Bělohorská 1970/241, 169 00 Praha

Xét đơn gia hạn dlouhodoby của Ng V Thong

Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň

22.2.2017

NGUYEN Thi Dao

15.1.1975

Štramberská 384/68, 742 21 Kopřivnice

Hủy địa chỉ cư trú

Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek

22.2.2017

KIM Thi Chung

10.1.1970

Vyhlídalova č. 249/35, Ostrava - Heřmanice

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

23.2.2017

DO Huu Le

22.4.1990

Pražská 701/7, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Thông báo dừng xét đơn xin gia hạn

Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6

24.2.2017

PHAM Tuan Dung

16.3.1969

Mostecká 83, 434 01 Most-Vtelno

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov

27.2.2017

TRUONG QUANG Dong

9.11.1963

Petržílkova 1436/35, 158 00 Praha 5

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, 148 00

28.2.2017

TRANOVÁ Thuy Anh

20.8.1994

Hrnčířská 44, 252 50 Vestec, okr.Praha-západ

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Londýnská 44, 120 00  Praha 2

28.2.2017

TRAN Thi Oanh

05.09.1976

K Fialce 418/53, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Quyết định hủy địa chỉ

Cigánkova 1861/2, 148 00  Praha 4 - Chodov

28.2.2017

TRAN Thi Huyen

17.08.1988

Milínská 196, 261 01 Příbram

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Londýnská 44, 120 00  Praha 2

28.2.2017

TRAN Quang Hoa

04.05.1979

khong ro

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov

28.2.2017

TO Hoai Thu

11.09.1971

Rytířova  812/21, 143 00 Praha 4 - Kamýk

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Londýnská 44, 120 00 Praha 2

28.2.2017

NGUYEN  Anh Tuan

06.12.2006

Na Výsluní 751, 285 22 Zruč nad Sázavou (NGUYEN VAN Phuc, nar. 01.01.1966)

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Londýnská 13/44, 120 00 Praha 2

28.2.2017

NGO Nam

21.11.1979

Milínská 196, 261 01 Příbram

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Londýnská 44, 120 00  Praha 2

28.2.2017

HOANG Anh Dung

14.01.1993

Tesaříkova 1020/1, 102 00  Praha 10

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, 148 00

28.2.2017

TRAN TUYET Quynh

24.07.1966

Školní nám.  463/5, 266 01 Beroun - Závodí

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Londýnská 44, 120 00 Praha 2

28.2.2017

NGUYEN Huy Toan

20.05.1961

Ptácká 107/52, 293 01 Mladá Boleslav IV

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Londýnská 13/44, 120 00 Praha 2

28.2.2017

DOAN Van Bang

10.1.1980

Osvoboditelů 1238/1, 742 21 Kopřivnice

Tiệu tập về đơn xin gia hạn cư trú dài hạn

Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4

28.2.2017

DO THI Nhung

13.6.1958

Frostova  341, 109 00 Praha 10

Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉ

Londýnská 44, 120 00 Praha 2

28.2.2017

BUI Thi Thu

21.1.1972

U Kátynky  32 , 252 17 Tachlovice

Quyết định hủy địa chỉ

Cigánkova 1861/2, 148 00  Praha 4 - Chodov

28.2.2017

NGUYEN QUOC Tuan

26.9.1962

Na Orátě 500, 783 61 Hlubočky

Có giấy báo

Přerov, U Výstaviště 3183/18

28.2.2017

Văn phòng dịch vụ T&T&T

Trung tâm thương mại Sapa - Praha 4

ĐIện thoại : 602 262 118 - 773 115 545

Email: ttt-sapa@seznam.cz ; vanphongtttsapa@gmail.com

Website: vanphongttt.cz

Tin mới:
Ban lãnh đạo Praha vẫn không từ bỏ ý tưởng làm cho tất cả các điểm dừng xe buýt là điểm dừng phải thông báo(14/06/2019)
Các nước EU đã đồng ý về hầu hết các quy tắc cho việc trả lại người di cư (09/06/2019)
Chính phủ Séc thông qua cho nhiều người Ukraine hơn tới Séc làm việc (04/06/2019)
Người nước ngoài ở Séc gây ra hàng ngàn vụ tai nạn giao thông mà không bị trừng phạt(31/05/2019)
Thiếu 1800 giáo viên trong các trường học(29/05/2019)
Thuế rượu mạnh, thuốc lá và cờ bạc sẽ tăng(27/05/2019)
Không cấp hóa đơn EET mua bánh ngọt bị phạt 11 ngàn korun(24/05/2019)
Tới cuối tháng 4, ở Séc có 571 214 người nước ngoài có cư trú hợp pháp(24/05/2019)
Năm nay, hơn 6 nghìn tài xế ở Séc bỏ chạy khi gây tai nạn (23/05/2019)
Kiểm tra lao động ở nhà máy sứ Thun 1794. Những người làm việc bất hợp pháp sẽ bị trục xuất(23/05/2019)
Các tin khác:
Hệ thống đăng ký lịch hẹn để nộp hồ sơ xin cấp thẻ lao động(23/05/2019)
Những quy tắc mới áp dụng cho việc đặt lịch hẹn nộp đơn giấy phép cư trú theo mục đích đoàn tụ gia đình và du học tại Ch Séc(23/05/2019)
Thuốc lá mới phải có mã đặc biệt(21/05/2019)
Praha có 2000 căn hộ thành phố còn trống(20/05/2019)
Thuốc lá đắt thêm 13 korun, chai rượu thêm 9 korun(16/05/2019)
ANO đang chuẩn bị luật hợp pháp hóa cái chết êm dịu mà được hầu hết các y tá và bác sĩ ủng hộ(16/05/2019)
Năm nay, 141 tài xế đi ngược chiều(11/05/2019)
Số người thất nghiệp là thấp nhất trong 22 năm qua(10/05/2019)
Đại diện pháp lý sẽ phải trả nợ cho trẻ em bị tịch biên(07/05/2019)
Chỉ còn vài ngày để nộp báo cáo thu chi(25/04/2019)
Mức lương trung bình của các bác sĩ tại các bệnh viện nhà nước trong năm ngoái vượt quá 85 000 korun(25/04/2019)
Tại Séc, gia tăng đáng kể số người nước ngoài làm việc bất hợp pháp (25/04/2019)
1372 người di cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại Séc trong năm nay, số lượng họ quá cảnh qua Séc đang gia tăng(18/04/2019)
Hoãn thực hiện thuế cho doanh nhân nhỏ, có thể bắt đầu trong năm 2020(14/04/2019)
Hôn nhân như ngành kinh doanh: Người Séc kết hôn với những người di cư bị trục xuất(09/04/2019)
ODS đề xuất nồng độ rượu bia đến 0,5 phần nghìn vẫn được phép lái xe (05/04/2019)
Đo tốc độ xe trong chiến dịch Speed Marathon trên toàn châu Âu(04/04/2019)
Người nghỉ hưu sẽ nhận thêm 900 korun(01/04/2019)
Bộ tài chính chuẩn bị tăng tiếp giá thuốc lá(30/03/2019)
Hiệp hội thương mại truyền thống Séc: Các cửa hàng thực phẩm Việt Nam đè bẹp thương nhân Séc? (29/03/2019)
Hiện một nửa dân chúng đã nộp tờ khai thuế. Họ chỉ còn một tuần để nộp (25/03/2019)
Chuẩn bị trừng phạt tài xế cao tuổi mà không qua kiểm tra sức khỏe(25/03/2019)
Người nước ngoài gian lận khi thi lấy bằng lái xe (22/03/2019)
Khi xử phạt người nước ngoài phải có phiên dịch(20/03/2019)
Ở tất cả các bến xe buýt ở Praha, xe sẽ dừng khi có thông báo từ hành khách.(19/03/2019)
Hệ thống độc đáo của Séc phát hiện tin giả làm mê hoặc người Anh và Mỹ (15/03/2019)
Hạ viện thông qua trục xuất nhanh hơn những người nước ngoài bị kết án nhiều lần(13/03/2019)
Các cửa hàng lớn sẽ được mở cửa vào các ngày lễ? Còn phải chờ Thượng viện thông qua và Tổng thống ký(09/03/2019)
Các con nợ sẽ có cái nhìn tốt hơn về nợ nần của mình (03/03/2019)
Thuế kỹ thuật số và ngân hàng?(26/02/2019)
Thời hạn nộp tờ khai thuế dần đến. Hạn chót là ngày 1 tháng 4(25/02/2019)
Biển báo "Dừng lại, bạn đang đi ngược chiều" sẽ có trên xa lộ vào tháng 6(22/02/2019)
Tăng giá thư ra nước ngoài và cả phiếu thanh toán qua bưu điện(22/02/2019)
Phong trào ANO chuẩn bị những cái mới cho người kinh doanh cá thể(04/02/2019)
Đảng cướp biển: Thành lập công ty mới trong vòng một ngày qua internet(01/02/2019)
Phong trào ANO: Doanh nhân nhỏ có thể trả thuế và các khoản trích nộp bằng số tiền cố định(26/01/2019)
Sau một năm ở Séc có thêm 13 000 doanh nhân(19/01/2019)
Nhà hàng thường „quên“ thay dầu chiên(17/01/2019)
Hơn một phần mười người lao động ở Séc là người nước ngoài(10/01/2019)
Hệ thống phạt điểm vi phạm luật giao thông mới đối với tài xế sẽ cứng rắn hơn(09/01/2019)
Số lượng công chức đã tăng trở lại vào năm ngoái, 634 700 người sống từ ngân sách(01/01/2019)
Có thể loại bỏ xe trên đường mà hết hạn kỹ thuật 6 tháng(18/12/2018)
Kể từ tháng 1, quy định thanh toán bảo hiểm sẽ thay đổi(01/12/2018)
Kể từ khi thực hiện EET đã có 13 000 trường hợp bị phạt, cao nhất là 400 nghìn korun(29/11/2018)
Số lượng người nước ngoài từ các nước phát triển quan tâm đến công việc tại Séc đang tăng lên(27/11/2018)
Năm thứ 3, Praha 11 thực hiện dự án Hội nhập người nước ngoài(23/11/2018)
Còn 140 ngàn tài xế phải đổi bằng lái xe trong năm nay(07/11/2018)
Tài xế sẽ xác định được số điểm bị phạt do vi phạm giao thông trên mạng(07/11/2018)
Ký hiệu bia sẽ thay đổi cơ bản (02/11/2018)
Các công ty Séc thiếu nửa triệu lao động(16/10/2018)

 
© 2005-2019 Tran Hung Quan
® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này